Mateusz Tkarski

Studenci politechniki rozwiążą problemy sektora publicznego

Politechnika Gdańska Fot. Materiały prasowe Politechnika Gdańska
Mateusz Tkarski

Spółka celowa PG otrzymała dofinansowanie na projekt, który pomoże rozwiązać instytucjom publicznym nurtujące je problemy.

Studenci gdańskiej uczelni i kadra naukowa pochylą się nad nowymi sposobami rozwiązania kwestii istotnych dla sektora publicznego. Spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento otrzyma 12 mln zł na realizację projektu o wartości 14,4 mln zł w ramach pilotażowego programu e-Pionier (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Program stawia sobie za cel wykorzystanie wiedzy kadry i studentów uczelni dla rozwiązania problemów instytucji publicznych.

- W pierwszej kolejności zapraszamy instytucje publiczne do zgłaszania problemów, których nie można rozwiązać z wykorzystaniem technologii ICT dostępnych na rynku. Mogą one obejmować szerokie spektrum obszarów, takich jak bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu czy wykorzystanie dóbr kultury - wyjaśnia Krzysztof Malicki, prezes Excento. - Instytucje niemające doświadczenia w pojęciowym definiowaniu problemów mogą liczyć na wsparcie w postaci warsztatów i szkoleń.

Rozwiązywania problemów podejmą się zespoły interdyscyplinarne wyłonione w drodze konkursu. Każdy z nich może liczyć na dofinansowanie nawet do kilkuset tysięcy złotych oraz opiekę mentorów merytorycznych i biznesowych, którymi są pracownicy naukowi, jak też osoby z doświadczeniem biznesowym.

Celem programu akceleracyjnego jest usamodzielnienie studentów oraz rozwinięcie w nich postaw przedsiębiorczych, tak aby po zakończeniu projektu byli gotowi na założenie własnych firm technologicznych

- Celem programu akceleracyjnego jest usamodzielnienie studentów oraz rozwinięcie w nich postaw przedsiębiorczych, tak aby po zakończeniu projektu byli gotowi na założenie własnych firm technologicznych - podkreśla Damian Kuźniewski, wiceprezes zarządu Excento.

Podobny model jest już realizowany na PG. Zespoły studenckie rocznie rozwiązują około 100 problemów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa z branży ICT.

Rozwiązania opracowane w ramach e-Pionier będą mogły zostać skomercjalizowane.

Excento chce pozyskiwać podmioty zainteresowane wdrożeniem wyników projektów, np. inwestorów czy firmy branżowe. W zamian za podjęcie ryzyka wdrożeniowego spółka może zaoferować do 20 proc. własności intelektualnej. Pozostałe 80 proc. pozostanie przy zespołach, które będą mogły samodzielnie podejmować negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Zainwestować w rozwój rozwiązania mogą również sami twórcy, powołując do życia spółkę typu spin-off.

Projekt będzie realizowany wraz z partnerami. Wsparcie w pozyskiwaniu problemów jednostek administracji publicznej i organizowaniu procesu współpracy zapewni spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przygotowaniem i nadzorem nad procesem akceleracji zajmie się gdański akcelerator technologiczny Alfabeat.

Mateusz Tkarski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.