Profilaktyka chorób zakaźnych w podróży

Czytaj dalej
NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Profilaktyka chorób zakaźnych w podróży

NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Wyjazdy w tropiki i do krajów subtropikalnych są coraz popularniejsze. Niestety, im częściej tam jeździmy, tym większe ryzyko groźnych chorób.

W tych strefach klimatycznych najczęściej występują:

Plan działania

Zapoznaj się z sytuacją epidemiologiczną kraju, do którego jedziesz.

Sprawdź:

Choroby przenoszone przez komary

Komary przenoszą takie choroby tropikalne jak: malaria, żółta febra, denga, gorączka zika, japońskie zapalenie mózgu.

Malaria (zimnica) występuje w rejonach tropikalnych i subtropikalnych (Afryka, Ameryka Południowa, Azja
Południowo-Wschodnia). Może prowadzić nawet do śmierci. Chroń się przed nią, przyjmując lekiprzeciwmalaryczne przed podróżą, w trakcie i jeszcze po niej. Stosuj środki na komary i noś odpowiednią odzież.

Żółta gorączka występuje w tropikalnych regionach Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Jest chorobą wirusową. Jeśli jedziesz do niektórych krajów tego rejonu, musisz obowiązkowo się przed nią zaszczepić.

Działaj profilaktycznie

Jak zapobiec biegunce w tropiku

Podróż w tropiki niesie ze sobą również ryzyko zakażenia pokarmowego.

Przed wyjazdem:

Zaszczep się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A i B, cholerze, durowi brzusznemu. Wybór szczepienia skonsultuj z lekarzem.

Na miejscu:


Sprawdź online status wniosku o kartę EKUZ

Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego składasz przez IKP lub ePUAP? Teraz status jego realizacji sprawdzisz online.
Jak to działa?

Profilaktyka chorób zakaźnych w podróży

Składając wniosek za pośrednictwem IKP lub ePUAP, w formularzu wniosku podajesz adres e-mail do kontaktu. Jeżeli wniosek złożyłeś po 30 czerwca 2022 r., na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia i identyfikator sprawy. Dzięki temu identyfikatorowi będziesz mógł online sprawdzać, na jakim etapie rozpatrywania jest Twój wniosek i kiedy otrzymasz EKUZ.

W statusie sprawy znajdziesz jeden z następujących komunikatów:

Przy pierwszych dwóch statusach, gdy sprawa jest w toku, dostępna będzie dodatkowa informacja o szacowanym czasie, w którym EKUZ zostanie wysłany pocztą. Czas ten wyliczamy na podstawie danych dotyczących aktualnej liczby złożonych w danym momencie wniosków i czasu niezbędnego na ich obsługę.

Gdy wyślemy Ci EKUZ, otrzymasz link do śledzenia przesyłki pocztowej na adres e-mail.

Pamiętaj!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzięki karcie EKUZ otrzymasz pomoc medyczną w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej na identycznych zasadach, jak osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujesz. Kartę EKUZ otrzymasz bezpłatnie.

NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.