Szymon Zięba

Powszechna opłata zamiast abonamentu

Powszechna opłata zamiast abonamentu Fot. 123RF
Szymon Zięba

Z Jerzym Straszewskim, prezesem zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, rozmawia Szymon Zięba

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Jednym z najbardziej „gorących punktów” proponowanych zmian jest włączenie dostawców telewizji płatnej, czyli np. operatorów kablówek, do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników...

Jedni nazywają to włączeniem operatorów kablówek czy telewizji satelitarnej do „ściągania abonamentu”, inni „współpracą przy uszczelnianiu poboru opłat abonamentowych”.

Jak Pan ocenia proponowane zmiany?

W tej chwili dopiero zapoznajemy się z tymi propozycjami, ale już teraz mogę powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł.

Powszechna opłata zamiast abonamentu
Jerzy Straszewski, prezes zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Dlaczego?

Ponieważ podzieli on rynek mediów na segmenty, które nie będą równo traktowane. Do niektórych tych segmentów ustawa zwróci się o „pomoc” w ściąganiu abonamentu, poprzez udzielanie informacji o swoich abonentach, a do innych nie. Poza tym w tej chwili wspomniane udzielanie informacji jest niezgodne z prawem.

Nowe przepisy to zmienią?

Myślę, że tak. W tej chwili jednak, jeżeli chodzi o udzielanie np. informacji niejawnych o abonentach, prawo telekomunikacyjne nam tego zabrania.

Czy, Pana zdaniem, włączenie operatorów do „uszczelniania” ściągania abonamentu będzie generowało dodatkowe koszty?

Oczywiście. Każda czynność z tym związana będzie generować koszty, chociażby związane z zatrudnieniem ludzi, którzy mieliby zajmować się zbieraniem i przekazywaniem danych. Ale większym problemem dla operatorów telewizji płatnych będzie prawdopodobna i spodziewana niechęć ich abonentów do udzielania informacji na swój temat firmom trzecim, mam tu na myśli w tym przypadku Pocztę Polską. Przecież abonent, podpisując umowę z operatorem telewizji, nie podpisywał niczego z tą firmą. I w momencie kiedy tę umowę z operatorem zawierał, nie był świadomy tego, że jego dane będą przekazywane dalej. I o tym trzeba mówić głośno. Może to spowodować odpływ abonentów telewizji płatnej, a to z kolei realne zmniejszenie wpływów do budżetu państwa.

Każda czynność z tym związana będzie generować koszty, chociażby związane z zatrudnieniem ludzi, którzy mieliby zajmować się zbieraniem i przekazywaniem danych. Ale większym problemem dla operatorów telewizji płatnych będzie prawdopodobna i spodziewana niechęć ich abonentów do udzielania informacji na swój temat firmom trzecim, mam tu na myśli w tym przypadku Pocztę Polską.

Obawiacie się kryzysu w branży?

Mogłoby do tego dojść, gdyby doszło do wspomnianego odpływu abonentów. Bo trzeba pamiętać, że zmniejszenie przychodów operatorów telewizji płatnej uderzy w sferę podatków, które wspomniani operatorzy płacą. Wychodzi więc na to, że z jednej strony być może wzrosną wpływy ze ściągalności abonamentu, ale kosztem wpływów z podatków od operatorów. Będziemy więc mieli do czynienia z przerzucaniem pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Dojdzie do tego, że co prawda damy pieniądze operatorowi telewizji publicznej, ale jednocześnie zabierzemy operatorowi telewizji płatnej. Abonament natomiast jest daniną publiczną i moim zdaniem należałoby to rozwiązać wprowadzeniem powszechnej opłaty audiowizualnej.

Dla wszystkich?

Tak.

Nawet tych, którzy nie mają telewizora?

Przecież w dzisiejszych czasach praktycznie każdy ma komputer, a jak nie komputer, to komórkę albo tablet. Również tam można odbierać programy telewizyjne. Dlatego właśnie nazywałoby się to opłatą audiowizualną. W ten sposób, kiedy opłata dotyczyłaby wszystkich i byłaby formą podatku, byłaby przede wszystkim niższa. I nie obciążałaby nadmiernie żadnych podmiotów.


A jak Pan traktuje zapowiedź resortu o abolicji dla osób, które mają zaległości abonamentowe? Ruch pod publiczkę?

Tak uważam. Myślę, że to robienie „pozytywnego przekazu” wokół proponowanych zmian. Z drugiej strony to trochę nierówne traktowanie osób, które abonament płaciły.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej odniesie się oficjalnie do propozycji resortu?

W ciągu następnych kilkunastu dni nasi prawnicy przeanalizują proponowane zmiany i wówczas opublikujemy pełne stanowisko.

Szymon Zięba

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.