Ile zarabiają szefowie zarządów pomorskich firm?

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Mateusz Tkarski

Ile zarabiają szefowie zarządów pomorskich firm?

Mateusz Tkarski

Rozpiętość wynagrodzeń szefów zarządów jest ogromna i nie zależy od wielkości firmy. Często nie zależy także od wyników finansowych. Jak pokazują ogólnodostępne dane w okresowych raportach giełdowych, wysokie wynagrodzenia oferują firmy ponoszące straty, a prezesi bardzo zyskownych spółek niekiedy zadowalają się relatywnie przeciętną płacą.

Przedstawiamy wysokość rocznych wynagrodzeń prezesów pomorskich spółek giełdowych oraz niektórych państwowych. Dla porównania pokazujemy także roczne wyniki finansowe firm.

Wynagrodzenie zarządu to jednak nie wszystko. Trzeba pamiętać, że często członkowie zarządu są jednocześnie współzałożycielami firmy lub jej akcjonariuszami. W związku z tym mają prawo do dywidendy, często kilkukrotnie wyższej od rocznych zarobków. Do tego w umowach z menedżerami zapisane są dodatkowe świadczenia, jak np. wynagrodzenie w postaci opcji menedżerskich na akcje firmy czy szereg pozapłacowych benefitów.

Jak pokazują dane za ubiegły rok, prezes giełdowej spółki może zarobić od kilku milionów. W czołówce pod względem zarobków są prezesi państwowych wielkich koncernów obudowanych wieloma spółkami, w których można również pełnić funkcje zarządcze i nadzorcze.

Jak wyglądają najlepiej zarabiający prezesi na tle krajowej czołówki? Przeciętnie. Z danych portalu wynagrodzenia.pl wynika, że wśród prezesów, którzy przepracowali cały rok 2015, najwyższe wynagrodzenie otrzymał Janusz Filipiak - 15,4 mln zł. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Luigi Lovaglio prezes Banku Pekao SA z roczną pensją 9,5 mln zł. Trzecie miejsce, z roczną pensją w wysokości 7,5 mln zł zajął prezes Wawel SA - Dariusz Orłowski. Pięciu najlepiej wynagradzanych prezesów łącznie otrzymało 42,3 mln PLN.

Zarobki prezesów z Pomorza
Create your own infographics

Raport przeanalizował dane na temat wynagrodzeń 1 361 menedżerów (w tym 932 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Najwyższe pensje otrzymywali zarządzający bankami, mediana ich rocznych zarobków wyniosła prawie 3 mln zł. Na drugim miejscu w rankingu uplasowali się prezesi spółek z branży chemicznej, a na trzecim z branży motoryzacyjnej. Zarobili oni odpowiednio 1,26 mln zł i 1,21 mln zł.

W 2015 roku mediana rocznych wynagrodzeń prezesów zarządów wyniosła 601 tys. złotych i w porównaniu do roku 2014 była na porównywalnym poziomie. Co czwarta osoba otrzymała pensję w wysokości co najmniej 1,15 mln zł, natomiast 10 proc. najlepiej opłacanych prezesów zarobiło ponad 2 mln zł.

Jednym z kryteriów oceny rentowności spółki dla akcjonariuszy jest wskaźnik EPS mówiący, ile zysku netto przypada na jedną wyemitowaną akcję spółki. Można go traktować również jako miernik efektywności działalności firmy. Jak przeanalizował portal wynagrodzenia.pl, płace prezesów zarządów rosły wraz ze wzrostem osiągniętego zysku na akcję. Najwyższe pensje - ponad 1,3 mln PLN - otrzymywali prezesi spółek, w których EPS był najwyższy i wyniósł 10 zł i więcej. W spółkach o zysku na akcję wynoszącym od 2 - 9,9 PLN prezesi zarabiali o 14% mniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 1,1 mln PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali prezesi spółek, w których EPS był ujemny - 430 tys. zł.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska, prezes zarządu Aplitt SA

- 607,3 tys. zł brutto wynagrodzenia w ramach części podstawowej i nagrody rocznej.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 8 maja 2008 roku. Zajmuje się konsultingiem, wytwarzaniem oprogramowania, kompleksowych rozwiązań systemowo-aplikacyjnych.

Spółka należy do SKOK im. F. Stefczyka. W ub. roku osiągnęła przychody wysokości 91,5 mln zł i stratę netto wysokości 6,4 mln zł.

Krzysztof Borusowski, prezes zarządu Best SA

- 682 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia stałego.

Spółka jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce.

W ubiegłym roku osiągnęła przychody operacyjne wysokości 210, 3 mln zł i zysk netto wysokości prawie 39 mln zł.

Ile zarabiają szefowie zarządów pomorskich firm?
Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA, w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia w ramach wynagrodzenia i pozostałych korzyści otrzymał 896,3 tys. zł brutto. W ubiegłym roku Grupa Energa wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 10 mld zł i zysk netto w wysokości 147 mln zł.

Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol SA

- 279 tys. zł brutto, w 2016 roku zarząd Dekpol nie otrzymywał nagród, innych korzyści ani świadczeń finansowych.

Działalność firmy opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji m.in. budowy obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych oraz mieszkaniowych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. W ub. roku firma wypracowała przychody wysokości 279,4 mln zł i zysk netto 8,9 mln zł.

Adam Skrzypek, prezes zarządu ESOTIQ & Henderson SA

- 84 tys. zł brutto z tytułu wynagrodzenia.

Przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcja i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. Nasze produkty dostępne są w ponad 200 salonach Esotiq i Eva Minge na terenie Polski i Europy. W ub. roku skonsolidowane przychody wyniosły 141,1 mln zł, a strata netto 4,3 mln zł.

Krzysztof Stepokura, prezes zarządu Eurotel SA

- 531,8 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia zasadniczego, kontraktu menedżerskiego i premii.

Firma zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2006 roku. Zajmujemy się sprzedażą detaliczną, prowadząc sieci łącznie ponad 200 salonów sprzedaży dla różnych zleceniodawców. Klientami są operatorzy telefonii komórkowych T-Mobile oraz Play, telewizja satelitarna nc+. Współpracuje również z Apple, prowadząc sieć salonów sprzedaży i serwis pod własną marką iDream.

W ub. roku wypracowała przychody wysokości 338,3 mln zł oraz zysk netto wysokości 9,3 mln zł.

Jakub Fota, prezes zarządu Fota SA w upadłości układowej

- 260 tys. zł brutto wynagrodzenia.

Firma jest czołowym polskim dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, a także sprzętu i narzędzi dla warsztatów. Współpracuje w tym zakresie z około 200 firmami. W ub. roku przychody ze sprzedaży wysokości 69,9 mln zł, a strata netto wyniosła 40,1 mln zł.

Ile zarabiają szefowie zarządów pomorskich firm?
Marcin Jastrzębski, obecny prezes Grupy Lotos SA - 452 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia i pełnienia funkcji zarządczych w jednostkach zależnych - od 13 maja był wiceprezesem Grupy Lotos, a od 9 listopada pełnił obowiązki prezesa. W ubiegłym roku Grupa Lotos wypracowała przychody w wysokości ponad 20 mld zł i zysk ponad 1 mld zł.

Tomasz Malicki , prezes zarządu Gino Rossi SA

- 240 tys. zł brutto w ramach wypłaconego, należnego lub potencjalnie należnego.

Gino Rossi zarządza uznanymi na polskim rynku modowymi markami: Gino Rossi i Simple Creative Products. Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych na polskim rynku marek w segmencie damskiego i męskiego obuwia, toreb i galanterii skórzanej ze średniej i wyższej półki. W ubiegłym roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 284,7 mln zł, a zysk netto 5,8 mln zł.

Piotr Stefaniak, prezes zarządu Inpro SA

- 966,4 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia stałego i zmiennego wypłaconego, należnego lub potencjalnie należnego.

Firma jest jednym z czołowych deweloperów w Trójmieście ze względu na liczbę sprzedanych mieszkań. Od początku istnienia firmy do dnia dzisiejszego spółka zrealizowała ponad 50 inwestycji i oddała do użytku ponad 4 tys. lokali.

W 2016 roku uzyskała przychody ze sprzedaży wysokości 147,7 mln zł, a zysk netto 25,4 mln zł.

Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA

- 182 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia i nagród wypłaconych lub należnych, w spółce i w jednostkach powiązanych.

Kompap to firma z branży papierniczej, która w swoim portfelu ma dwa zakłady graficzne należące do największych w Polsce drukarń.

Oferuje szeroki zakres wyrobów poligraficznych, przeznaczonych w szczególności do zastosowań biurowych. Podstawowy asortyment spółki obejmuje m.in. druk akcydensowy, koperty utajnione, etykiety samoprzylepne. Od 1996 roku Kompap jest notowany na GPW w Warszawie. W ub. roku osiągnęła przychody 65,1 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł.

Ile zarabiają szefowie zarządów pomorskich firm?
W ub. roku miesięczna płaca brutto Aleksandry Jankowskiej, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., wynosiła 25 682 zł, czyli 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W tym roku na mocy ustawy z 9 czerwca 2016 r. wynosi 5-krotność przeciętnej płacy w firmach.

Marek Piechocki, prezes zarządu LPP SA

- 765 tys. zł brutto w ramach świadczeń z tytułu pełnionych funkcji.

Największa firma odzieżowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza pięcioma rozpoznawalnymi markami: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Działa w 18 krajach w Europie, Afryce oraz Azji.

Zarządza siecią ponad 1700 salonów i tworzy miejsca pracy dla ponad 22 tys. pracowników w biurach i strukturach sprzedaży.

2016 rok zamknęła skonsolidowanymi przychodami finansowymi wysokości 6 mld zł, a zysk netto 174,7 mln zł.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA

- 528,3 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia i pełnionych funkcji zarządczych w jednostkach zależnych (spółką kierował od stycznia do kwietnia)

Robert Pietryszyn prezes Grupy Lotos SA

- 450 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia i pełnienia funkcji zarządczych w jednostkach zależnych (spółką kierował od maja do listopada)

Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor SA

- 616 tys. zł brutto wynagrodzenia w ramach części stałej i zmiennej (premiowej).

Grupa Mercor jest lideram w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz jednym z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Oferuje systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

W rocznym okresie rozliczeniowym zakończonym 31 marca ub. roku wypracowała skonsolidowane przychody wysokości 231,7 mln zł oraz zysk netto 8,4 mln zł.

Bertrand Le Guern, prezes zarządu Petrolinvest SA

- 1984 tys. złotych brutto (niewypłacone).

Firma powstała w kwietniu 1991 roku jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność spółki koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami - benzynami i olejem napędowym, a następnie handlem LPG. Od 2007 roku spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a jej strategiczną działalnością jest poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. Grupa Petrolinvest prowadzi poszukiwania ropy naftowej i gazu w Kazachstanie oraz realizuje projekty inwestycyjne w segmencie gazu łupkowego w Polsce. W ubiegłym roku uzyskała przychody wysokości 231 tys. zł i stratę netto wysokości 73 mln zł. Niedawno KNF zdecydował o wykluczeniu firmy z obrotu giełdowego.

Dariusz Stefański, PCC Intermodal SA

- 654,6 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia stałego, premii i nagród.

Firma organizuje transport intermodalny od 2005 roku. Po czterech latach działalności, jako pierwsza z branży, z sukcesem zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka zatrudnia ponad 300 pracowników w sześciu oddziałach na terenie Polski i w dwóch biurach na terenie Niemiec. W 2016 roku przychody wyniosły 269,8 mln zł, a zysk netto 42 tys. zł.

Jakub Kizielewicz, prezes zarządu Prime Car Management

- 759 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego w spółce oraz spółkach zależnych.

Spółka Prime Car Management SA to jednostka dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Pod względem liczebności floty pojazdów Masterlease jest jednym z liderów na rynku usług CFM w Polsce.

W ub. roku przychody skonsolidowane wyniosły 573,2 mln zł, a zysk netto 36,2 mln zł.

Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast Box SA

- 445 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia i nagród wypłaconych lub należnych z tytułu pełnienia funkcji osób zarządzających.

Plast Box SA jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w Europie zajmujących się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Posiada dwie fabryki - w Polsce i na Ukrainie.

W ubiegłym roku firma wypracowała 153,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8,5 mln zł zysku netto.

Ile zarabiają szefowie zarządów pomorskich firm?
Miesięczne wynagrodzenie Łukasza Greinkego, prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, w ub. roku wyniosło 25,68 tys. zł , czyli sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS.

Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord SA

- 1320,9 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia wraz z nagrodami oraz wynagrodzenia z innych tytułów.

Polnord SA jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowaną na giełdzie.

Spółka jest właścicielem największego spośród polskich deweloperów banku ziemi, co pozwala na powstanie blisko 1 miliona metrów kw. powierzchni mieszkalnej i użytkowej.

W ubiegłym roku wypracowała skonsolidowane przychody 176,7 mln zł oraz stratę wysokości 16,9 mln zł.

Radosław Szubert, prezes zarządu Polmed SA

- 479 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych .

Firma działa na rynku od 1999 roku, specjalizując się w świadczeniu usług medycznych dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie całej Polski. Oferuje badania profilaktyczne i opiekę medyczną na terenie całego kraju poprzez sieć własnych centrów medycznych oraz u ponad 2000 renomowanych partnerów medycznych.

W ubiegłym roku wypracowała 92 mln zł przychodów i 4,3 mln zł zysku netto.

Jarosław Jarzyński, prezes zarządu Procad SA

- 102 tys. zł brutto wynagrodzenia łącznego.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana. Odbiorcami usług są m.in. pracownie architektoniczne, inżynieryjne i mechaniczno-technologiczne.

W ubiegłym roku grupa osiągnęła skonsolidowane przychody wysokości 50,8 mln zł oraz zysk netto wysokości 1,1 mln zł.

Marcin Kowalczyk, prezes zarządu Radpol SA

- 400 tys. zł brutto wynagrodzenia wypłaconego lub należnego.

Firma jest producentem zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki. Posiada dwa akceleratory elektronowe do sieciowania radiacyjnego polietylenów. Jest także producentem kompletnych systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów.

2016 rok zakończył się przychodami wysokości 142,3 mln zł i stratą netto 8,4 mln zł.

Kazimierz Kustra, prezes zarządu Seko SA

- 197 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia, nagrody lub korzyści.

SEKO SA to wiodące polskie przedsiębiorstwo przetwórstwa rybnego. Firma powstała w 1992 roku w Porcie Rybackim Dalmor w Gdyni, a w 1995 roku została przeniesiona do Chojnic. W ofercie Seko SA jest ponad 200 pozycji asortymentowych w 17 kategoriach. Są to marynaty, mrożonki, pasty, sałatki i konserwy przygotowane głównie na bazie śledzia i makreli sprowadzanych z certyfikowanych łowisk Islandii, Norwegii, Danii, Niemiec i Kanady. Produkty Seko SA są dostępne w sieciach handlowych i hurtowniach na terenie całego kraju, a także na rynkach zagranicznych, m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Irlandii, Anglii, Rumunii, we Włoszech i we Francji oraz na Litwie.

W 2016 roku firma wypracowała przychody ze sprzedaży 152,2 mln zł oraz zysk netto 4,5 mln zł.

Roman Walasiński, prezes zarządu Swissmed Centrum Zdrowia SA

- 562 tys. zł brutto wynagrodzenia w ramach umowy o prace w spółce oraz w jednostkach powiązanych z tytułu pełnionych funkcji oraz innych tytułów .

Swissmed Centrum Zdrowia SA jest organizacją medyczną działającą w Gdańsku od 1996 r. Spółka konsekwentnie realizuje przyjęte kilka lat temu założenia rozwojowe, oferując pełen zakres usług medycznych od medycyny rodzinnej do lecznictwa szpitalnego. Opiekę medyczną zapewnia w sześciu przychodniach i wielospecjalistycznym szpitalu.

W rocznym okresie zakończonym 31 marca ub. roku grupa osiągnęła 35,9 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 659 tys. zł straty netto.

Ryszard Matyka, prezes zarządu Vistal Gdynia SA

- 2133 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia zasadniczego i nagród uznaniowych w spółce i organach zarządczych jednostek zależnych.

Firma jest wiodącym producentem konstrukcji stalowych, aktywnie działającym na rynku europejskim od 1991 r. Ma ponad 25 lat doświadczenia w realizacji konstrukcji stalowych dla przemysłu budowlanego, energetycznego, okrętowego i offshore, realizuje kompleksowe prace w szerokim zakresie - od dokumentacji projektowej poprzez prefabrykację, antykorozję, transport oraz montaż w miejscu przeznaczenia. Grupa kapitałowa liczy 10 spółek krajowych i zagranicznych.

Ubiegły rok zamknęła skonsolidowanymi przychodami wysokości 463,4 mln zł oraz zyskiem netto wysokości 8,9 mln zł.

Bożena Serzycka, prezes zarządu Wilbo SA

- 380,8 tys. zł brutto w ramach wynagrodzenia, nagród lub korzyści wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych wypłaconych lub potencjalnie nałożonych.

Firma powstała w roku 1987, a od 1998 roku jest notowana na giełdzie dzięki lokalizacji w bliskim sąsiedztwie morza, działalność prowadzona jest w czystym, morskim klimacie.

Wilbo SA posiada dwa zakłady z nowoczesnymi liniami produkcyjnymi. Działalność spółki obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza, ryb mrożonych.

Ubiegły rok firma zakończyła przychodami wysokości 23 mln zł i stratą netto 5,5 mln zł.

Krzysztof Kosiorek-Zalewski, prezes zarządu Zremb-Chojnice SA

- 794 tys. zł brutto wynagrodzenia (łącznie z wypłaconymi nagrodami) w spółce i organach zarządczych spółek zależnych.

W kwietniu 2008 roku firma zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2009 roku rozpoczęła budowanie Grupy Kapitałowej, w skład której obecnie wchodzą także: Navimor - Invest SA, Iraq - Poland Trade & Investment sp. z o.o. oraz Stocznia Tczew SA w likwidacji .

Spółka produkuje m.in. kontenery oraz konstrukcje stalowe.

W ubiegłym roku wypracowała skonsolidowane przychody wysokości 58 mln złotych oraz stratę netto wysokości 19,3 mln zł.

Mateusz Tkarski

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.dziennikbaltycki.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.