Grupa Lotos dzieli się zyskiem za 2016 r. z akcjonariuszami

Czytaj dalej
Fot. Tomasz Bołt/Archiwum
Jacek Klein

Grupa Lotos dzieli się zyskiem za 2016 r. z akcjonariuszami

Jacek Klein

Akcjonariusze Grupy Lotos będą mieli udział w ubiegłorocznym zysku spółki. Zarząd zaproponował podziału zysku netto spółki za 2016 rok, przeznaczając kwotę w wysokości 184,9 mln zł na wypłatę dywidendy. Oznacza, to że proponowana dywidenda na jedną akcję spółki wynosi 1 zł brutto. Dniem dywidendy ma być 12 września, a 29 września wypłaty dywidendy.

Propozycje zarządu wraz z uzasadnieniem przekazane zostaną radzie nadzorczej, a następnie walnemu zgromadzeniu spółki, do którego należy decyzja zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok.

Warto przypomnieć, że ostatnim razem Lotos wypłacił dywidendę w 2007 roku.

W 2016 roku koncern odnotował najlepsze wyniki w historii. Skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos przekroczył poziom 1 mld i był najwyższy w historii spółki. Dla porównania w 2015 r. Lotos zanotował 0,3 mld straty netto. Koncern w 2016 r. osiągnął rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie blisko 10,4 mln ton. Wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 99 proc. Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło ponad 26,6 tys. baryłek.

W ciągu ubiegłego roku Lotos sprzedał łącznie ponad 11 mln ton produktów, towarów i materiałów ropopochodnych, z czego o 5 proc. więcej niż przed rokiem na rynku krajowym.

Wzrost produkcji i sprzedaży był m.in. efektem korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy 2016 r. oraz efektem pierwszych sukcesów w walce regulacyjnej z działalnością tzw. „szarej strefy” na rynku paliw płynnych w Polsce.

Na koniec 2016 r. w sieci Lotosu działało 487 stacji paliw oraz 20 miejsc obsługi podróżnych (MOP) przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7.

[email protected]

Jacek Klein

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.