Jolanta Gromadzka - Anzelewicz

Elżbieta Rucińska - Kulesz: Mamy najwięcej stomatologów w szkołach w skali całego kraju [ROZMOWA]

Elżbieta Rucińska - Kulesz: Mamy najwięcej stomatologów w szkołach w skali całego kraju [ROZMOWA] Fot. 123RF
Jolanta Gromadzka - Anzelewicz

Po raz pierwszy od trzech lat Pomorski Oddział NFZ Ogłosił konkursy na ważne dla pacjentów świadczenia. Z Elżbietą Rucińską-Kulesz, dyrektorem naczelnym Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, rozmawia J. Gromadzka-Anzelewicz.

Pomorski NFZ, podobnie jak inne oddziały w kraju, ogłosił wreszcie konkursy na świadczenia. Przez kilka ostatnich lat umowy były tylko przedłużane za pomocą aneksów. Czy te konkursy mają coś wspólnego z projektowaną siecią szpitali?

Nie, ogłoszone konkursy nie mają nic wspólnego z ustawą o podstawowym zabezpieczeniu szpitalnym. Po prostu na niektóre rodzaje świadczeń zdrowotnych umowy wygasają w połowie 2017 roku, dokładnie 30 czerwca. Aby nie było przerwy w dostępie do usług medycznych, ogłosiliśmy już kilka konkursów.

Na co?

Jako pierwszy, bo już na początku lutego tego roku, został ogłoszony konkurs na opiekę paliatywną i hospicyjną. Rozstrzygnięcie ofert planowane jest na 28 kwietnia 2017 roku. Tego rodzaju opieka dla dorosłych jest na Pomorzu dość dobrze rozwinięta, natomiast nie są nią objęte wszystkie potrzebujące dzieci. Mamy nadzieję, że toczący się konkurs poprawi ich sytuację. Liczymy również na zwiększenie liczby chorych, którzy zostaną objęci hospicyjną opieką domową - ta forma pomocy jest najbardziej pożądana. Trwa również konkurs na tak zwaną opiekę długoterminową. Zainteresowanie świadczeniodawców jest spore, spodziewamy się dużej liczby ofert. Również ten konkurs zostanie rozstrzygnięty 28 kwietnia.

Nadal będzie można zrobić sobie na NFZ profilaktyczną cytologię?

Konkurs na profilaktyczne programy zdrowotne dotyczące raka szyjki macicy, raka piersi, badań prenatalnych i chorób odtytoniowych, trwa od końca marca, a zakończy się 22 maja. Największym problemem wciąż jest niska zgłaszalność do badań profilaktycznych. Szczególnie leży nam na sercu program profilaktyczny z zakresu raka szyjki macicy. Rokrocznie fundusz prowadzi akcje zachęcające kobiety do udziału w tym programie. W tym roku również takie akcje będziemy organizować.

Największym problemem wciąż jest niska zgłaszalność do badań profilaktycznych. Szczególnie leży nam na sercu program profilaktyczny z zakresu raka szyjki macicy.

Kontrakty kończą się również stacjom dializ.

Nie ma powodów do obaw. Konkurs z zakresu hemodializy i dializy otrzewnowej również jest w toku. Zakończy się 22 maja. Pacjenci dializowani muszą czuć się bezpiecznie. Pod koniec marca ogłosiliśmy również konkurs na ambulatoryjną rehabilitację leczniczą. Niestety, w związku z informacją ministra zdrowia o potrzebie nowelizacji rozporządzenia z tego zakresu musieliśmy go odwołać. Ogłosimy to postępowanie ponownie, jak tylko będzie to możliwe. Naszym zdaniem, rehabilitacja ambulatoryjna w naszych planach powinna się znajdować blisko pacjenta, w każdym powiecie. Mamy również nadzieję, że pojawi się przygotowywana przez ministra zdrowia propozycja opieki koordynowanej w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ogólnoustrojowej. Rehabilitacja bezpośrednio po zawale, po udarze czy po endoprotezoplastyce znakomicie poprawia czas powrotu pacjenta do zdrowia.

Naszym zdaniem, rehabilitacja ambulatoryjna w naszych planach powinna się znajdować blisko pacjenta, w każdym powiecie. Mamy również nadzieję, że pojawi się przygotowywana przez ministra zdrowia propozycja opieki koordynowanej w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ogólnoustrojowej.

Według jakich kryteriów NFZ wybiera oferentów?

Co do zasady konkursy nie zmieniły formuły. W zależności od rodzaju świadczenia komisja bierze pod uwagę różne kryteria, ale zawsze istotne jest, ilu placówka ma specjalistów, jaki ma sprzęt, na ile jest dostępna dla pacjentów. Liczy się też cena oferowanej usługi. Dodatkowo punktowane są jakość wykonywanych świadczeń, poparta odpowiednimi certyfikatami, oraz ciągłość działalności, czyli to, jak długo placówka jest na rynku usług medycznych.

Stomatolodzy wrócą do szkół?

Na Pomorzu nie muszą wracać, bo w nich są. Gabinety stomatologiczne funkcjonują w 45 szkołach i choć to rekord krajowy zamierzamy ich liczbę jeszcze zwiększać. Konkurs na stomatologię ogłaszamy dzisiaj. To duży konkurs, bo na rynku usług medycznych jest bardzo duże rozdrobnienie świadczeniodawców. Chcemy ten rynek uporządkować.

Jolanta Gromadzka - Anzelewicz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.